logo DANEX-PLAST

topení pro vytápění hal

světlý infrazářič

plynové infrazířiče SBM - topení pro vytápění hal

EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ TOPENÍ PRO VYTÁPĚNÍ HAL.

Úspory energie při vytápění hal 30 až 40 % ! Ušetřete na topení ve vaší hale !

PLYNOVÉ INFRAZÁŘIČE SBM A TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY.

Pro ekonomické a ekologické vytápění hal a jiných velkoprostorových objektů – průmyslových výrobních hal a skladů, sportovních hal a tělocvičen ale i pro vytápění kostelů a větších prodejen - se v současnosti s výhodou používá plynové sálavé topení nebo teplovzdušné topení. Sálavé topení světlými infrazářiči se dá použit i k případnému vytápění venkovních prostor (terasy, zahrádky restaurací, venkovní pracoviště). Jako zdroj energie se používá plyn – metan nebo propan-butan.

SÁLAVÉ TOPENÍ.

Tento princip vytápění hal a jiných velkoprostorových objektů je využíván již přes 50 let, především však v posledních dvaceti letech.

Princip topení.

Sálavé vytápění - plynové (příp. elektrické) infrazářiče, vytápějí prostory sáláním, tj. vyzařováním tepelné energie, která se po dopadu na předměty nebo osoby mění v teplo. Primárně tedy není ohříván vzduch ve vytápěných prostorách, ale přímo osoby a předměty včetně stavebních konstrukcí (např. podlah) v dosahu a směru sálání tepla z infrazářiče. Vzhledem k tomu, že snížení teploty ve vytápěných prostorách o 1°C sníží ekonomické náklady o 6%, je tento způsob vytápění nejekonomičtější variantou vytápění velkoprostorových objektů. Úspory energie při vytápění hal infrazářiči dosahují 30 až 40 %.

Výhody topení infrazářiči.

infrazářič
 • značné úspory energie potřebné k vytápění prostor:
  1. neohřívá se celý objem vzduchu ve vytápěných prostorách
  2. nedochází k přetápění podstřešních částí prostor stoupáním ohřátého vzduchu nahoru
  3. lze vytápět pouze potřebné oblasti (zóny) haly, nebo vytápět různé zóny na rozdílné teploty
 • nedochází k víření vzduchu a tím ani k víření prachu v prostorách
 • rychlé dosažení příjemné teploty – během několika minut po spuštění je dosaženo 100% vyzařovaného výkonu
 • absolutně tichý chod

Použití vytápění.

Průmyslové výrobní a skladovací haly a jiné nebytové prostory se základním prostředím, při min. 20m3 prostoru na 1 kW instalovaného příkonu. Terasy a předzahrádky restaurací, kaváren a barů - pro vytvoření okamžité tepelné pohody a prodloužení doby využití těchto prostor.

vytápění hal             vytápění dílen

vytápění kostelů             vytápění sportovních hal

vytápění golfových hřišť             vytápění teras a venkovních pracovišť

topení infrazářiči

Regulace výkonu topení.

Ruční nebo automatická regulace výkonu topení, včetně možnosti regulace intenzity vytápění jednotlivých zón.

Instalace infrazářičů.

Sálavé infrazářiče je nutno instalovat tak:

 • aby nebyly zavěšeny přímo nad pracovištěm, ale sálání probíhalo šikmo k povrchu těla pracovníka (ne shora na hlavu)
 • z hlediska požární bezpečnosti - min. 2m od hořlavých látek ve směru sálání (prostorový kužel o úhlu cca 60°) , mimo směr sálání vodorovně 20 cm a svisle 80 cm od hořlavých látek
 • přítomnost jeřábových drah v halách není při instalaci infrazářičů problém

Teplovzdušné topení a vytápění infrazářiči. Schéma rozložení teplot a proudění vzduchu.

  teplovzdušné topení topení infrazářiči

K vytápění sáláním se dá použít buď menší těleso s vyšší povrchovou teplotou – světlé infrazářiče, nebo větší těleso s nižší povrchovou teplotou – tmavé infrazářiče.

SÁLAVÉ VYTÁPĚNÍ.

Světlé infrazářiče.

Světlé infrazářiče – plynové spotřebiče s atmosferickým hořákem. Spalováním plynu na keramické mřížce je dosaženo rozžhavení této mřížky až na teplotu kolem 900°C, a tím zajištěn přenos tepla sáláním z této mřížky. Dosahovaná tepelná účinnost je až 98%.
Při spalování plynu na keramické mřížce vznikají nepatrné, ve vzdálenosti několika desítek centimetrů neměřitelné, koncentrace škodlivých látek, proto většinou není nutný nucený odtah spalin, ale odvod spalin je proveden přirozeným větráním (netěsnostmi ve stavební konstrukci, otevíráním vrat při pohybu dopravních prostředků, apod.). Výjimečně je nutno odvětrání provést ventilátory, s odtahem nejvhodněji umístěným v hřebeni střechy.
Konstrukčně jsou tyto infrazářiče lehké a jednoduché.
Plný výkon po spuštění zářiče je dosažen asi po 5 minutách.

Světlé infrazářiče jsou vhodné k topení:

 • především pro haly od výšky 5m a výše
 • i do velmi těžkých provozů
 • tam kde je nutné nebo vhodné vytápění jednotlivých pracovišť nebo různých zón s různými teplotami

Nejsou vhodné do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Výhody topení světlými infrazářiči:

 • jednoduchá údržba
 • bez hluku
 • bez průvanu a víření prachu
 • možnost zónového vytápění
 • nenáročná montáž (nízká hmotnost)
 • není nutný odvod spalin skrz střechu, resp. stěnu

Nevýhody vytápění světlými infrazářiči:

 • v případě nedostatečné infiltrace (přirozeného větrání) nutnost instalace přídavných ventilátorů

SÁLAVÉ VYTÁPĚNÍ.

Tmavé infrazářiče.

Tmavé infrazářiče – plyn je spalován uvnitř ocelové trubice, ta je ohřáta na teplotu většinou kolem 400°C (podle konstrukce infrazářiče od 200°C do 500°C) a přenáší sáláním teplo do prostoru. Tepelná účinnost až 95%.
Plný výkon po spuštění zářiče je dosažen asi po 20 minutách.

Tmavé infrazářiče jsou vhodné k topení:

 • pro celoplošné vytápění hal s minimem změn způsobených vnějšími vlivy (otevírání vrat apod.)
 • do nových průmyslových a sportovních hal vzhledem k nižší povrchové teplotě k vytápění prostor už od výšky 3m, (doporučuje se od 4m do max. 8m)
 • tam, kde není dosaženo dostatečné přirozené větrání pro použití světlých zářičů

Nevýhody vytápění tmavými infrazářiči:

 • konstrukčně jsou podstatně těžší a složitější než světlé infrazářiče, tzn. náročnější montáž
 • nutnost odvádět spaliny odtahem vně vytápěných prostor
 • pro velký rozptyl a nevhodnost zavěšení přímo nad pracoviště nejsou vhodné pro vytápění samostatných pracovišť

TEPLOVZDUŠNÉ TOPENÍ.

Teplovzdušné jednotky.

Teplovzdušné topení - teplovzdušné jednotky (teplovzdušné agregáty, teplovzdušné konvektory) ohřívají vzduch ve vytápěných prostorách. Neohřívá se stavební konstrukce a předměty v prostorách. K přenosu tepla a dosažení tepelné pohody je tedy využíván ohřátý vzduch.
Starší konstrukce teplovzdušného topení fungují na systému ohřevu vzduchu nuceným průchodem přes výměník s teplovodním, horkovodním nebo parním médiem. Novější teplovzdušná topení ohřívají vzduch nuceným průchodem přes výměník, ohřívaný přímo plynovým hořákem (spaliny se odvádějí ven z vytápěných prostor, vzduch potřebný pro hoření je přiváděn z venkovních prostor). Tyto novější typy teplovzdušných agregátů dosahují účinnosti vyšší než 90%.

Jsou vhodné k vytápění:

 • zateplených prostor s nízkým stropem
 • tam, kde nelze použít světlé nebo tmavé infrazářiče

Nevýhody teplovzdušného topení:

 • vyšší teploty vzduchu pod střechou, nižší u podlahy s čímž je třeba počítat při vytápění objektů se stropem vyšším než 5m
 • větší tepelné ztráty budovy
 • vyšší hlučnost
 • víření vzduchu
 • absence sálavé složky sdílení tepla do vytápěného prostoru

světlé infrazářiče | tmavé infrazářiče | elektrické infrazářiče | přenosné infrazářiče | teplovzdušné topení | reference | o firmě | kontakty | mapa webu


SBM plynové keramické infrazářiče | TZB - INFO | Koupelny, topení - DANEX-PLAST, s.r.o. | stavebnictví a reality on line | Krby | Garážová vrata | Svítidla, osvětlení

© MR 2008-2017 |