logo DANEX-PLAST

světlé infrazářiče - topení pro vytápění hal

světlý infrazářič

SVĚTLÉ PLYNOVÉ KERAMICKÉ INFRAZÁŘIČE

Světlé plynové keramické infrazářiče jsou plynové spotřebiče s atmosferickým hořákem. Spalováním plynu na keramické mřížce je dosaženo rozžhavení této mřížky až na teplotu kolem 900°C, a tím zajištěn přenos tepla sáláním z této mřížky. Dosahovaná tepelná účinnost je až 98%.
Při spalování plynu na keramické mřížce vznikají nepatrné, ve vzdálenosti několika desítek centimetrů neměřitelné, koncentrace škodlivých látek, proto většinou není nutný nucený odtah spalin, ale odvod spalin je proveden přirozeným větráním (netěsnostmi ve stavební konstrukci, otevíráním vrat při pohybu dopravních prostředků, apod.). Výjimečně je nutno odvětrání provést ventilátory, s odtahem nejvhodněji umístěným v hřebeni střechy.
Konstrukčně jsou tyto infrazářiče lehké a jednoduché.
Plný výkon po spuštění zářiče je dosažen asi po 5 minutách.

Světlé keramické infrazářiče SBM

infrazářiče
 • keramické desky jsou uloženy v rámech s ušlechtilé oceli
 • součástí zářiče je zapalovací a bezpečnostní blok
 • jednostupňová nebo dvoustupňová regulace výkonu jednotlivých zářičů
 • možnost nastavení různých výkonů nebo časů provozu infrazářičů v jednotlivých zónách haly
 • nadstandartní spolehlivost, stabilita výkonu, nízké emise, nenáročná údržba
 • certifikát CE nejvyšší - 4. třídy, výstupní kontrola kvality ISO 9001, schválení SZÚ Brno

Světlé infrazářiče jsou vhodné k topení:

 • především pro haly od výšky 5m a výše
 • i do velmi těžkých provozů
 • tam kde je nutné nebo vhodné vytápění jednotlivých pracovišť nebo různých zón s různými teplotami
 • pro vytápění venkovních pracovišť, zahrádek restaurací, teras, apod.

Nejsou vhodné do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Výhody světlých infrazářičů:

 • jednoduchá údržba
 • bez hluku
 • bez průvanu a víření prachu
 • možnost zónového vytápění
 • nenáročná montáž (nízká hmotnost)
 • není nutný odvod spalin skrz střechu, resp. stěnu

Nevýhody světlých infrazářičů:

v případě nedostatečné infiltrace (přirozeného větrání) nutnost instalace přídavných ventilátorů

Regulace světlých plynových infrazářičů:

Jednostupňová (0 nebo 100% výkonu) nebo dvoustupňová (0, 50% nebo 100% výkonu) regulace výkonu jednotlivých infrazářičů, manuální nebo automatická. Možnost zónového vytápění - pouze na určených pracovních místech.

Podrobné technické informace o vytápění světlými infrazářiči najdete v těchto dokumentech:

světlý infrazářič

světlé infrazářiče | tmavé infrazářiče | elektrické infrazářiče | přenosné infrazářiče | teplovzdušné topení | reference | o firmě | kontakty | mapa webu


SBM plynové keramické infrazářiče | TZB - INFO | Koupelny, topení - DANEX-PLAST, s.r.o. | stavebnictví a reality on line | Krby | Garážová vrata | Svítidla, osvětlení

© MR 2008-2017